Diensten / Huurprijsherzieningen

Onze afdeling taxaties heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van huurprijsherzieningen in het kader van artikel 7:303 BW.

De kern van onze dienstverlening is erop gericht om een zo nauwkeurig mogelijke benadering te geven van de uitkomst van de herzieningshuurwaarde bij een eventuele juridische procedure. Deze waarde komt het best tot stand door te werken met nauwkeurige en betrouwbare gegevens, uitputtend onderzoek te doen naar de juiste vergelijkingen en ervaring op basis van eerdere procedures.

Binnen ons kantoor vindt een uniek samenspel plaats door de commerciële input van de makelaar en de academische precisie van de taxateur. Alles ten behoeve van het maximale rendement van onze opdrachtgever.

BVVL