Disclaimer

BVVL stelt met zorg de inhoud van deze website samen.

Aan de weergegeven informatie, die vrijblijvend ter beschikking wordt gesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. Noch de opdrachtgevers van BVVL, noch BVVL zelf en/of haar adviseurs aanvaarden aansprakelijkheid voor de (on)juistheid van gegevens.

BOUMAN VISSCHER VAN LIMBEEK en BVVL zijn handelsnamen van BVL Makelaardij B.V., welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34227801. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van BVL Makelaardij B.V., waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en alleen bestemd voor geadresseerde.

BVVL